Kong bu li fa dian

Kong bu li fa dian

A series of mysterious murders happened in a haunted barber house.Was it really supernatural forces or was it actually people behind the murders?

Genre: Horror

Actor: Abby Yin , Kang Sung-goo , Qing'an Ren , Jiamin Chen , Xiaoqi Liu , Aojun Cai

Director: Shilei Lu

Country: China

Type:

Duration: 85 min

Release: 2017

IMDb: 4.8/10

You May Also Like